Nu står det klart att WSP nominerats till Täby stadsbyggnadspris 2022 för sitt arbete med Järnvägsparken vid Jarla Bankes torg. Ombyggnationen är en del av stadsutvecklingsprojektet Roslags-Näsby. WSP har ansvarat för gestaltningsprogram och bygghandling för parken. 

Järnvägsparken vid Jarla Bankes torg.