WSP har tillsammans med Peab fått förtroende av Trafikverket att förbättra framkomligheten i Södertälje sluss och kanal för så väl längre som bredare fartyg. Den nya slussen och kanalen kommer skapa mer hållbara och effektiva godstransporter i Mälaren och även ökad sjösäkerhet. Genom att förbättra infrastrukturen för sjöfarten kommer både järnväg och vägnät avlastas, vilka båda är hårt trafikerade i dag.

 

Södertälje sluss och kanal.
Södertälje sluss och kanal

Sweco/Trafikverket.