WSP får återigen förtroendet av Norrtälje kommun och denna gång för att förstärka stadsutvecklingsprojektet Övre Bryggårdsgärdets projektledningsorganisation.

Livfull stadsmiljö med grönytor - vision för Övre Bryggårdsgärdet i Norrtälje.

Visionsbild Övre Bryggårdsgärdet. Bild framtagen av Spacescape AB på uppdrag av Norrtälje kommun.