Små modulära reaktorer, SMR, har seglat upp som en allt mer intressant pusselbit för att lösa framtidens energibehov. En av aktörerna inom området, Kärnfull Next, har nu anlitat WSP för strategisk rådgivning och arbete med förberedelser för att uppföra SMR i Sverige.

Ett SMR-kraftverk inbäddat i grönska nära havet och med bilar parkerade utanför.

Illustration av ett SMR-kraftverk. Bild: Kärnfull Next AB/GE Hitachi Nuclear.