Helena Strandlund Selander är sedan juni ny marknads- och kommunikationschef för WSP Sverige och Norden. Helena har bland annat haft flera kommunikations- och ledarroller inom Volvokoncernen men kommer närmast från en roll som kommunikationschef på Sandvik Machining Solutions.

Helena Strandlund Selander, WSP.