Helsingborgs stad har gått ut med en RFI, Request for Information, för att undersöka hur marknaden skulle lösa en eventuell fast förbindelse mellan Helsingborg och Helsingör. För utförandet av RFIn har de anlitat WSP. 

Helsingborg i skymningen.

WSP utreder fast förbindelse mellan Helsingör och Helsingborg

WSP ska på uppdrag av Trafikverket, Vejdirektoratet och Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen aktualisera tidigare tekniska utredningar gällande två tunnlar mellan Helsingör och Helsingborg.

Läs nyheten