WSP får fortsatt förtroende av Stockholms stad och har nu tilldelats och skrivit kontrakt för framtagande av bygghandlingar för totalrenovering av Norra Danviksbron. Målet med renoveringen är att förstärka brons konstruktion utan att påverka dess utseende.

Danviksbron, som är av typen enkelarmerad balans klaffbro, i vinterskrud.

Norra Danviksbron behöver moderniseras samtidigt som det kulturhistoriska värdet ska bevaras.