WSP får förtroendet att stödja utredning av framtidens tunnelbaneutbyggnad

Region Stockholm ger WSP i uppdrag att bistå i en behovsanalys av nya tunnelbanesatsningar i Stockholm.