Johnny Wahlström från WSP deltar i Samfastigheters podd ”Verktygslådan” och pratar om dagens utmaningar med att göra fastighetsaffärer, hur man hanterar olika investerares hållbarhetspolicys inom ESG, taxonomi och andra fastighetsutvecklingsfrågor, när man endast har några veckor till sitt förfogande. 

Johnny Wahlström, WSP, och Johan Haddadi, Samfastigheter, diskuterar hur en fastighetsaffär egentligen går till och hur branschen mår.

Johnny Wahlström, WSP, och Johan Haddadi, Samfastigheter, diskuterar hur en fastighetsaffär egentligen går till och hur branschen mår.