I en ny mobilitetstudie jämförs pendlingsvanor i Oslo, Helsingfors, Köpenhamn och Stockholm. Gemensamt för städerna är att resor med kollektivtrafiken har minskat medan pendlingsresor med bil och cykel har ökat. Men det finns också flera olikheter.

Spårväg och cykel - två av de olika pendlingssätten i norden.