WSP Sveriges och Nordens VD Anna-Lena Öberg-Högsta har utsetts till ledamot i Business Swedens styrelse. Utnämningen skedde av Sveriges Allmänna Utrikeshandelsförening (SAU). 

Anna-Lena Öberg-Högsta