WSP får förtroende att projektera omvandlingsprocessen av spillvärme från Boliden Rönnskärs smältverk till fjärrvärme i Skellefteås fjärrvärmenät. Satsningen kan spara närmare 26 000 ton koldioxid om året.

Landskapsbild över Skellefteå