Den 20 december 2022 stod det klart att WSP tillsammans med samarbetspartnern Dissing+Weitling står som vinnare i Trafikverkets tävling gällande framtagandet av en ny gångbro på Sundsvalls centralstation. En bro som i sin enkelhet vill skapa identitet, sammanhang och trygghet.

Mottagare av diplom är Jesper Henriksen, Arkitekt, Partner DISSING+WEITLING, Kasper Svanberg, Arkitekt DISSING+WEITLING, Rebecca Deutsch, Landskapsarkitekt, Avdelningschef WSP, Annika Eklund Håkansson, Brokonstruktör WSP, Jan Dahlqvist Uppdragsledare WSP och Marco Binfaré byggnadskonstruktör WSP.

Vid prisceremonin deltog Jesper Henriksen, Arkitekt, Partner DISSING+WEITLING, Kasper Svanberg, Arkitekt DISSING+WEITLING, Rebecca Deutsch, Landskapsarkitekt, Avdelningschef WSP, Annika Eklund Håkansson, Brokonstruktör WSP, Jan Dahlqvist Uppdragsledare WSP och Marco Binfaré byggnadskonstruktör WSP.

Visionsbild för ny gångbro på Sundsvalls centralstation.

Visionsbild: Dissing+Weitling/WSP.

Visionsbild för ny gångbro på Sundsvalls centralstation.

Visionsbild: Dissing+Weitling/WSP.

Visionsbild för ny gångbro på Sundsvalls centralstation.

Visionsbild: Dissing+Weitling/WSP.