WSP lanserar nu tjänsten DeDU Insights i samarbete med Homepal. Det innebär en förstärkning av fastighetsinformationen i WSPs programvara DeDU med överskådliga, visuella dashboards från Homepal.

Exempel på ett dashboard med nyckeltal där fastighetskunder har möjlighet att tillgodogöra sig information, göra analyser och dra korrekta slutsatser av sin data.

Exempel - dashboard.