Affär och utveckling i fokus när ledande aktörer inom fastighets- och samhällsbyggnad träffas.

Personer som går över övergangsställen som korsar varandra, fotograferat från ovan.