WSP får, tillsammans med Trivector, förtroende att utreda möjliga åtgärder för att få fler att använda kollektivtrafiken i Södertälje.

Regionaltåg som är på väg till Södertälje