WSP fortsätter att stärka sin position i norra Sverige. Trafikverket tilldelar nu WSP att ta fram järnvägsplan och bygghandling för Skelleftebanan, som utgör en del av Norrbotniabanan.
Tåg vid station utmed Norrbotniabanan