WSP-koncernen startar året med att stärka marginalen väsentligt. EBITDA-marginalen ökade till 14,4 procent jämfört med föregående år då den låg på 12,6 procent. Nettoomsättningen, som ligger i linje med ledningens förväntningar, sjönk med fyra procent jämfört med första kvartalet 2020, vilket är relaterat till färre anställda och kalendereffekten.