Resultatet för det tredje kvartalet ligger i linje med den tidigare kommunicerade ökade förväntan på årets resultat. WSP-koncernen har haft en organisk tillväxt i alla segment och gynnsamma resultat från de senaste förvärven.

Håkan Danielsson, WSP

Håkan Danielsson, vd WSP Sverige.