Regionernas kamp 2021

Hur ska vi förstå utvecklingen i Sveriges kommuner? Årets upplaga av Regionernas kamp har ett särskilt fokus på norra Sverige och den nyindustrialisering i klimatets tecken som regionen idag möter. ""

WSP Talks: Regionernas Kamp

Ta del av webbinariet där WSP presenterar delar ur rapporten och ger förslag på hur kommuner kan påverka sin egna utveckling och framtid.

Läs mer och se inspelning
Några glimtar ur regionernas kamp: Gällivare är den kommun i Sverige som lyckats bäst med att få utrikesfödda (födda utanför EU) i arbete. De senaste åran har 5 av 7 län i regionen haft ett negativt inrikes flyttnetto. Nationellt snitt för meritvärde årskurs 9 låg föregående år på 231,1 - enbart 15 av norra Sveriges 85 kommuner låg över detta.
Mattias Frithiof
Sektionschef Samhällsutveckling
Sverige

Vårt arbete med kommuner och regioner

För oss på WSP är det viktigt att ta ansvar för framtiden och vi hoppas att materialet kan stimulera till en diskussion för att framtidssäkra svenska kommuner och regioner. WSP erbjuder kvalificerad rådgivning inom samhällsutveckling, stadsutveckling, transport och infrastrukturrådgivning samt energi. Vår strategiska rådgivning bygger på sakkunskap, förståelse för analys, utredning, planering, implementering, drift och utvärdering - samt kunskap för att få till förändring på riktigt. Läs mer om våra tjänster och hör av er så kan vi berätta mer.

Mer om tjänster inom urban utveckling