WSPs stora mobilitetsstudie 2021

Tredje vågen och framtidsscenarier för pendlingstrafiken.

WSPs stora mobilitetsstudie 2021 - Tredje vågen och framtidsscenarier för pendlingstrafiken.
Vanligaste färdmedlet till och från arbete/studier och privata resor/ärenden.

Svår återhämtning för kollektivtrafiken i Nya Zeeland och Australien.

Trafikerad väg i Stockholm.

Kilometer byggd cykelväg i olika europeiska städer under pandemin.

Kilometer byggd cykelväg i olika europeiska städer under pandemin.


Lasse Brand
Trafikutredare Transportsystem
Sverige