Framtidens kollektivtrafik formas nu

Redan innan coronapandemin bröt ut stod den kollektiva resenärens behov inför ett skifte, men i och med pandemin snabbades detta skiftet på. Rekommendationer från Folkhälsomyndigheten om att det kollektiva resandet bör undvikas helt eller i alla fall minska, nya sätt att mötas i digital form, och i vilken takt befolkningen nu kommer vaccineras är några faktorer som formar framtidens kollektivtrafik. Rail Advisorys digitala expertgrupp analyserar hur den pågående pandemin kan komma att skynda på den förändringsresa som kollektivtrafiken står inför.

Huvudsakliga anledningar till val av transportmedel.
Nyregistrerade fordon i Sverige 2020.
Kollektivtrafik under covid-19 i Stockholm.
Kollektivtrafik under covid-19 i Östergötland.
Kollektivtrafik under covid-19 i Skåne.
Kollektivtrafik under covid-19 i Västra Götaland.
Elteleportering