Sträckningen gula linjen med stationerna Hagastaden, Södra Hagalund och Arenastaden i genomskärning.

Illustration: Region Stockholm/&Rundquist/3DHOUSE.