Nya normer för resvanor och pendlingstrafiken

WSPs mobilitetsstudie 2022

WSPs mobilitetsstudie 2022 - nya normer för resvanor och pendlingstrafiken
Tillgång till elfordon och laddning.
Vanligaste färdmedel för resa till och från arbete/studier.
Antal resor per vecka till arbete/studier efter pandemin.
Vanligaste färdmedel för privata resor.
Vanligaste färdmedel för resa innan pandemin med bil.
WSPs mobilitetsstudie 2022 - nya normer för resvanor och pendlingstrafiken

Tredje vågen och framtidsscenarier för pendlingstrafiken

Läs 2021 års mobilitetsstudie

Så påverkas pendlingsvanor av en pandemi

Läs 2020 års mobilitetsstudie

Björn Öhman
Sektionschef Nordic Transport Advisory
Sverige
Lasse Brand
Trafikutredare Transportsystem
Sverige