Så kan elfordon rädda världen

Det pågår en stor omställning inom transportsektorn där alltfler fordon och transporter ställer om till eldrift. Såväl tunga fordon som personbilar elektrifieras och det projekteras elvägar, liknande våra järnvägar, samtidigt som de första elflygen introduceras.

Utvecklingen av eldrift inom fordonsindustrin kom helt enkelt från flera håll samtidigt och dessutom finns nya aktörer på marknaden som ytterligare driver på utvecklingen.
Claës af Burén Energiexpert, WSP
Vilken påverkan tillverkningen har beror till stor del på bilmärke, ursprung och batteriets storlek. Senaste tidens utveckling med batterifabriker i Sverige och att grönt stål för fordon är superspännande och möjliggör grönare elfordon i framtiden.
Claës af Burén Energiexpert, WSP
Elfordon kan i flera fall ha en viktig roll att fylla i form av energilagring, om de till exempel laddas på natten bidrar de till att jämna ut elanvändningen under dygnet samtidigt som batterierna kan bidra med vissa systemtjänster till det lokala elnätet.
Claës af Burén Energiexpert, WSP.
Frågan vi ska ställa oss är vilken roll staten eller regionerna ska ha i det här arbetet och var tar marknaden vid. Frågan är inte minst aktuell efter regeringens avisering hösten 2020 där ytterligare 3000 kilometer av det statliga vägnätet ska bli elvägar.
Claës af Burén Energiexpert, WSP

Bubbellagring, är det framtiden?

Ta del av vårt samlade material om hur vi löser framtidens energiekvation.

Läs mer

Claës af Burén
Energiexpert
Sverige