Svensk vattenförsörjning underfinansieras med 10 miljarder varje år

Investeringsskulden inom den svenska infrastrukturen för vatten och avlopp är ett växande faktum. En ny rapport från Svenskt Vatten som WSP tagit fram underlag till visar att det saknas 10 miljarder kronor – varje år. Underskottet riskerar att försätta Sverige i en vattenkris om inte investeringarna möter behoven.

Vi behöver skapa förutsättningar för god kompetensförsörjning och hitta nya arbetssätt inte minst genom att nyttja potentialen i digitaliseringen där VA branschen har utmaningar. Det kräver förändringsvilja, förändringsförutsättningar och ett gott samarbetsklimat mellan branschens olika aktörer. Det kan vi utveckla tillsammans.
Anna Dahlman Petri VA- och vattenexpert

Anna Dahlman Petri
VA- och vattenexpert
Sverige