white-space

Hur är egentligen statusen på den för samhället centrala infrastrukturen? Åldras eller föryngras den? Finns det en underhållsskuld eller bygger vi som samhälle upp värdet på infrastrukturens balansräkning? 


""


Respondenternas svar på enkätfrågan "Upplever du oro över att samhällstillgångarna nedan inte tas tillvara på tillräckligt långsiktigt och hållbart sätt vad gäller: Järnvägsnät, vägnät, elnät och vatten-/avloppssystem.

""


""