Som ett led att få fram hållbara och effektiva lösningar till kunderna har WSP sedan flera år industridoktorander som har en forskartjänst som en del av sina arbetsuppgifter. Tillsammans med våra kunder ser vi vilka områden som behöver utvecklas genom forskning. 

Industridoktorand med forskartjänst.