Nyfikenhet för kundens behov är grunden för nya lösningar

Nya lösningar driver utvecklingen framåt och är avgörande för Sveriges konkurrenskraft. Forskning och innovation är helt avgörande för att det ska vara möjlighet att utveckla nya lösningar på viktiga samhällsbehov. WSP driver och finansierar flera forsknings- och innovationsprojekt inom olika områden, både inom landet och globalt. 

Det viktiga är att vara kreativ och nyfiken och att kunna sätta sig in i kundernas behov. Man måste heller inte kunna allt själv. I våra innovationsprojekt sätter vi ihop team med olika kompetenser.Relaterade teman och taggar