WSP-koncernen levererar ett stabilt fjärde kvartal som ger ett resultat för helåret som går i linje med bolagets förväntningar. EBITDA-marginalen för helåret ökade något (15,4 procent) jämfört med föregående år (15,1 procent). Under 2020 minskade omsättningen med 0,4 procent jämfört med 2019.