-Så påverkas staden, näringslivet och medborgarna.

img-vattenrapport-sjo
Vi har gott om vatten i Sverige idag - men vi måste vara rädda om detta
Citat från medborgarenkät
img-vattenrapport

grf-Vattenrapport-ursprung

Fyra av tio medborgare

vet inte var dricksvattnet kommer ifrån.

grf-Vattenrapport-kommuner

Två av tre kommuner

har påverkats av klimatförändringar eller extrema väderhändelser men bara 26 % har en klimatanpassningsplan.

grf-Vattenrapport-vattenbrist

Två av fem medborgare

har de senaste åren drabbats av vattenbrist.

grf-Vattenrapport-kapacitet

Fyra av tio kommuner

anser att kapacitetsbrist i VA-systemen gör att kommunen inte kan växa i önskad omfattning.

grf-Vattenrapport-faktorer

Flera faktorer försvårar kommunens arbete

med att framtidssäkra vatten- och avloppsförsörjningen, bland annat tid (69 %), kompetens (49 %) och pengar (47 %).

grf-Vattenrapport-beteende

60 % av medborgarna

har de senaste fem åren förändrats sitt beteende för att spara vatten.
70 % av medborgarna har ingen beredskap inför en händelse där de skulle kunna bli utan vatten i ett dygn. 

grf-Vattenrapport-dyrare vatten

Vatten på flaska är närmare 250 gånger så dyrt som kranvatten

per liter och transporten av en liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten.

grf-Vattenrapport-battre tillgang

12 % av medborgarna

tror att tillgången på dricksvatten kommer att vara bättre om 10 år.

grf-Vattenrapport-samre tillgang

34 % av medborgarna

tror att tillgången på dricksvatten kommer att vara sämre om 10 år.


Regn forsars ner för hustak

grf-Vattenrapport-medborgare

Enkätundersökning

Medborgare

grf-Vattenrapport-kommuner

Kommuner

grf-Vattenrapport-statistik

Statistik

VASS-databas, SCB etc.

grf-Vattenrapport-litteraturstudier

Litteraturstudier

Diverse rapporter