Kommunalekonomisk analys och rådgivning

Kommunernas ekonomi påverkas av många faktorer och att prioritera rätt för att möta samhällets behov idag och i framtiden kan vara en komplicerad process. WSP har väglett många kommuner att fatta underbyggda beslut som ger de bästa resultaten för kommunerna och deras innevånare.