Our job openings

Below you see our vacancies in Sweden and internationally.

Refine your search according to one of these criteria


Search gave 78 results
Title City Closing Date
Handläggare Teleteknik WSP Elteknik Göteborg 2021-07-09
Uppdragsansvarig inom Elteknik WSP Uppsala 2021-08-09
Handläggare inom Elteknik WSP Uppsala 2021-08-09
Erfaren byggprojektledare till Jönköping Jönköping 2021-06-30
Senior konsult för kärnkraftsindustri - WSP - Sydvästra Sverige Göteborg 2021-07-03
Projektledare energi och fjärrvärme Malmö 2021-07-03
Senior konsult för kärnkraftsindustri - WSP - Stockholm, Västerås, Uppsala Uppsala 2021-07-03
Erfaren och engagerad utredare inom förorenade områden Gävle 2021-07-03
WSP Samhällsbyggnad Region Nord växer med 40 nya kollegor, vill du bli en av oss? Borlänge 2021-12-31
Engagerad hydrogeolog Gävle 2021-07-03
Styr och övervakningsingenjör till WSP Kalmar 2021-07-03
Juniora konsulter inom samhällsbyggnad, teknisk inriktning Gävle 2021-07-03
VA-projektör & Uppdragsledare Vatten och Avlopp - WSP Uppsala 2021-06-30
Senior Projekt/Byggledare WSP Management, Gotland/Visby Visby 2021-07-03
Senior Projektledare WSP Management, Sydost (Hus samt Mark/Anläggning) Växjö 2021-07-03
~ WSP ~ Projektledare inom energi, fjärrvärme och fjärrkyla ~ Kalmar 2021-07-03
Uppdragsansvarig inom Bro-och anläggningsteknik Göteborg 2021-06-27
Erfaren konsult inom VA-projektering Gävle 2021-07-03
Erfaren Geotekniker Gävle 2021-07-03
Erfaren konsult inom väg/gata/mark-projektering Gävle 2021-07-03