E.ONs nya Nordenkontor är ett multidisciplinärt uppdrag där WSP projekterar det nya kontoret i stadsdelen Nyhamnen i Malmö. Kontoret ska bli en toppmodern arbetsplats som präglas av smart, koordinerad teknik i symbios med människornas välbefinnande. Tretton olika discipliner inom WSP deltar i projektet, och tillsammans identifierar och säkerställer de att alla möjligheter omhändertas. Plats

  • Malmö

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • Pågående
img-Kanozi-Eon

Visualisering: Kanozi Arkitekter

Energikoncernen E.ON har tecknat avtal med Castellum om att uppföra sitt nya nordiska huvudkontor för cirka 1 500 medarbetare i attraktiva Nyhamnen nära centrum och centralstationen i Malmö. Kontoret, som ska bli en toppmodern arbetsplats, kommer erbjuda hälsofrämjande utearbetsplatser, biotoptak med odlingsmöjligheter, solcellstekniker för solavskärmning, återvinning av spillvärme, effektiv och smart styrning av värme, samt cykelverkstad, gym och interna trapphus som uppmuntrar till rörlighet. Både E.ON och Castellum vill bygga ett kontorshus som är extraordinärt ur ett hållbarhetsperspektiv. Detta ska genomsyra projektet i alla aspekter såsom byggproduktion, val av material och energilösningar. Nybyggnationen kommer därför att certifieras enligt högsta miljöcertifieringsnivå och enligt The Well Building Standard. Den senare med unika krav på människors hälsa och välbefinnande på arbetet. Från WSP medverkar följande tretton discipliner i uppdraget: Energi, solenergi, miljö, ljusdesign, konstruktion, fuktsäkerhet, brand, akustik, VVS, vent, styr och el samt BREEAM och WELL-samordning.