E.ONs nya Nordenkontor är ett multidisciplinärt uppdrag där WSP projekterar det nya kontoret i stadsdelen Nyhamnen i Malmö. Kontoret ska bli en toppmodern arbetsplats som präglas av smart, koordinerad teknik i symbios med människornas välbefinnande. Tretton olika discipliner inom WSP deltar i projektet, och tillsammans identifierar och säkerställer de att alla möjligheter omhändertas. 



Plats

  • Malmö

Uppdragsgivare

Projektstatus

  • Pågående
img-Kanozi-Eon

Visualisering: Kanozi Arkitekter