Tillgång till el är något som vi i vårt samhälle idag tar för givet. I takt med att samhället utvecklas och förändras ställs det nya krav och förväntningar på tillgång och driftssäkerhet på el. Det innebär att delar av befintliga elnät behöver uppgraderas eller bytas ut och nya elnät installeras. Efterfrågan på tjänster för analyser, utredningar, projektering och byggledning av elnäten i Sverige ökar för varje år.


WSP jobbar med kraftförsörjningsfrågor genom hela kedjan, från utredningar, förstudier och planering till system- och detaljprojektering samt byggledning och besiktning under entreprenadfasen. Vi kan även ta ett helhetsåtagande med beredning och projektledning av alla ingående delar.

WSPs kunder finns idag inom elproduktion, eldistribution/transmission, industrin samt i infrastruktur- och fastighetsprojekt. WSP erbjuder kunskap och kompetens inom till exempel luftledningar, kontrollanläggningar och stationer. Vi har även uppdragsledare som kan hålla ihop helheten för ett komplett uppdrag, till exempel en ny 400kV luftledning som ska projekteras och byggas.

Förutom de traditionella kompetenser som förknippas med elkraft så kan WSP tillhandahålla alla andra kompetenser som behövs för ett komplett elkraftsprojekt. WSP har kunskaper inom MKB, geoteknik, mark, tillståndsansökningar, konstruktion av stolpar, fundament.

 

WSP kan hjälpa till med:

 • Eldistribution och -transmission:
  • Luftledningsprojektering (0,4-400kV)
  • Kabelförläggning i mark (0,4-400kV)
  • Kabel och strömskeneförläggning i byggnader
 • Ställverks- och transformatoranläggningar (0,4-400kV)
 • Kontrollanläggningar i nätstationer (0.4-400kV)
 • Reservkraft samt avbrottsfri kraft (UPS)
 • Elkvalitet och elmiljö
 • Kontaktlednings- och strömskenesystem för tågdrift
 • Kraftförsörjningssystem för tågdrift
 • Elproduktionsanläggningar
  • Vindkraft
  • Vattenkraft