I många projekt utgör installationer en allt större andel av den totala byggkostnaden. Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt inom installationsområdet där systemen som ska samverka blir allt mer komplexa och tekniskt avancerade. Detta ställer höga krav på effektiv installationssamordning och på installationssamordnarnas kompetens.

 


Vi arbetar för att uppnå en helhetssyn och samverkan där målbilden är att alla parter ska ha samma målbild av uppdraget. En viktig del i installationssamordningen är att involvera beställare, entreprenörer och slutkunden i uppdraget.

WSP har specialistkunskaper kring samordning av praktiska arbeten i 3D, systemintegration, styr och övervakning, VVS, elteknik, elinstallation, brand och säkerhet, sprinkler, kvalitet och miljö, belysningsstyrningar, solskyddssystem, lås och beslag samt säkerhetssystem. 

Våra uppdrag omfattar alla typer av kommersiella fastigheter, vårdanläggningar och sjukhus, infrastruktur- och olika typer av fastighetsprojekt. Våra uppdrag omfattar hela kedjan från utredningar i tidiga skeden till produktionsstyrning och slutavlämnade av anläggningar. Vi har erfarenhet av att arbeta i utförande-, funktions- och samverkansentreprenader.

 

WSP kan hjälpa till med:

  • BIM- och CAD-samordning
  • Installationsledning
  • Produktionssamordning
  • Bas P
  • Bas U
  • Kontraktsarbeten
  • Ekonomi- och prognosstyrning.
  • Kunskap och rådgivning kring arbetsmiljö, både i projekteringsfas samt i produktionsfas
  • Produktions- och ekonomistyrning för effektivare produktionsmetoder
  • Energiklassificering av fastigheter, exempelvis LEED och BREEAM