WSP utser EvaHelena Dahl till ny chef för sektion Järnväg. Hon har ägnat större delen av sin yrkeskarriär i järnvägsprojekt samt i ledande befattningar både på Trafikverket och på WSP. Nu tar hon över en sektion med flertalet komplexa projekt igång och med ambitioner att växa.

EvaHelena Dahl, ny chef för Järnväg på WSP.

EvaHelena Dahl har arbetat i ledande roller på Trafikverket och WSP, både som chef och som projektledare. Nu kommer hon leda järnvägssektionen på WSP.