Ovanlig brotyp byggs på Åland

WSP har enligt ett ramavtal med Ålands landskapsregering konstruerat sex olika broar i Ålands stora brobytarprojekt. Fem av broarna är så kallade samverkansbroar, det vill säga en konstruktion som består av stålbalkar som samverkar med den ovanliggande betongfarbanan, medan den sjätte bron är en mer ovanlig brotyp. Uppdragsgivare

  • Ålands landskapsregering
Bomarsundsbron, WSP.