Gröna pauser är här för att stanna

Under coronaåret har allt fler upptäckt stadens grönområden. När många har jobbat hemifrån har behovet av pauser i lokal grönska och bostadsnära natur ökat och det är en trend som WSPs landskapsarkitekt Freija Carlstén menar är här för att stanna. 


Freija Carlstén
Landskapsarkitekt LAR/MSA
Sverige