Bullerfria områden – en del av en hållbar stad

Bullernivåerna blir allt högre. Det gäller för hela världen och blir ett allt allvarligare hot mot människors hälsa och livskvalitet. Att främja och skapa goda ljudmiljöer i städer är därför inte bara en fråga om komfort, utan en fråga om folkhälsa och en förutsättning för hållbar stadsutveckling, menar Andreas Novak på WSP Akustik.

Det är inte ljudnivån i sig som ska kravställas, utan nivån på samhällsbullret.

Andreas Novak
Teknik- och utvecklingschef Akustik, TeknDr
Sverige


Relaterade teman och taggar