Platser och landskap med spår från olika tider ger en plats karaktär och har tidsdjup som ger oss perspektiv på dagens sätt att leva. Kulturmiljön innehåller många historiska, estetiska och sociala dimensioner som är värda att uppmärksamma och ta hand om i samhällsutvecklingen.