Kravet på inomhusklimat i fastigheter ökar ständigt. Ett bra inomhusklimat är en förutsättning för att vi människor ska må bra, men har även i ett företagsmässigt perspektiv en tydlig koppling till ekonomi, prestation och närvaro. Med WSPs expertis och våra installationssystem inom VVS (värme, ventilation och sanitet) samt kyla säkerställer vi att både luftkvalitet och det termiska klimatet är bra. 


Verksamheter har olika krav på installationssystem för att kunna fungera, sjukvården behöver system för medicinska gaser, industrin kräver system för tryckluft och gas för att nämna några exempel. Ofta är systemen utformade med redundans (back-up) och ett stort fokus på driftsäkerhet för att inte störa verksamhets produktion. 

Många fastigheter utrustas idag med ett sprinklersystem för att bevara byggnader och rädda människoliv i egenskap av en brand. 

I takt med att installationssystemen blir mer avancerade ställs ökade krav på system för att styra och övervaka. En bra styrning och samordning av installationssystemen är en förutsättning för att säkerställa driftsäkerhet och driftoptimering i fastigheten.  

WSP har heltäckande kompetens inom VVS i fastigheter, det vill säga system för värme , ventilation och sanitet och kyla men även mer verksamhetsknutna system som medicinsk gas, tryckluft, energigas, sprinkler samt styrning och övervakning av dessa system för både fastighet och verksamhet. Dessutom kan WSP hjälpa till med tjänster för uppföljning och driftoptimering av VVS-system såsom injustering, kontroll, besiktning, OVK med mera.

WSP har nationellt en lång erfarenhet av projektering av objekt från många olika branscher och beställare, allt från bostäder mot privata beställare och skolor mot offentliga beställare till industribyggnader. Ett fokusområde för WSP är sjukvård. Inom sjukvården ställs det mycket höga krav på installationssystem med fokus på driftsäkerhet och redundans där ett fungerande installationssystem är en förutsättning för en säker vård.  

Som kund hos oss får du även tillgång till vår globala expertis, något som bland annat är användbart i projekt som är ovanliga på nationell nivå. Ett exempel är WSPs globala erfarenhet och kompetens av extremt höga byggnader. Något som kommer väl till pass då nya byggnaderna tenderar att växa i höjd även i Sverige.  

 

WSP kan hjälpa till med:

Utredning, projektering, kontroll och besiktningsuppdrag inom system för: 

  • VVS (värme, ventilation och sanitet) och kyla
  • Medicinsk gas
  • Sprinkler
  • Tryckluft
  • Energigaser

 

Driftoptimering och kontroll av installationssystem:

  • Injustering av värmesystem och ventilationssystem
  • Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)