Årstaviken med Årstaskogen och Årsta holmar ligger vid gränsen mellan Saltsjön och Mälaren och är en viktig del av Stockholms grönstruktur. Med sin närhet till Södermalm och Årsta är naturreservatet ett uppskattat rekreationsområde med stora ekologiska och kulturhistoriska värden.

Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Stockholms stad

Projektstatus

  • Klart
Flerfamiljshus skymtas från naturreservatet.