Brytning av blocksten i Bårarp

Tillstånd enligt 9 och 11 kap. miljöbalken.

Plats

  • Halmstad

Uppdragsgivare

  • Scandinavian Stone Naturstenskompaniet AB

Projektstatus

  • Avslutad