Styrning mot minskad klimatpåverkan i Mälarbanan

Stockholm växer och det finns ett behov av att öka kapaciteten på Mälarbanan, mellan Tomteboda och Kallhäll. Järnvägen ska få fyra spår för att kunna dela upp regionaltågen och pendeltågstrafiken och delar av järnvägen ska förläggas under mark. Hela utbyggnaden ska vara klar 2028 och kostnaden för projektet uppskattades 2016 till 17,1 miljarder kronor. 

Sedan projektets start har nya direktiv från Trafikverket kommit kring stora projekts klimat- och energiarbete. WSP har stöttat Projekt Mälarbanan i deras klimatarbete sedan 2016. Plats

  • Stockholm

Uppdragsgivare

  • Trafikverket

Projektstatus

  • Pågående
Tomteboda - Kallhäll
20 km 20 km
Minskad klimatpåverkan
15 % 15 %