Uppdraget omfattade en övergripande genomlysning över avgiftsuttaget för brukningsavgifterna så att VA-taxan speglar utgifterna för de olika vattentjänsterna. Kundens önskemål var att följa upp dagvattenkostnader och förbättra avgiftsuttaget för dagvattentjänsterna.Plats

  • Tyresö

Uppdragsgivare

  • Tyresö kommun

Projektstatus

  • Klart
Översiktskarta Tyresö

Fördelning av ytor Tyresö kommun.