Stora nyttoeffekter av infrastrukturinvesteringar i Arlandaregionen

Knivsta, Sigtuna, Upplands Väsby, Vallentuna kommun samt Swedavia har gemensamt pekat ut ett antal strategiska infrastruktursatsningar i Arlandaregionen. Blir dessa satsningar verklighet är de aktuella kommunerna även beredda att skapa förutsättningar för 62 000 nya bostäder och 55 000 nya arbetsplatser.