Översvämningarna: ”Dra på gummistövlar lite oftare”

Skyfall, översvämningar och höga vattenstånd påverkar redan i dag livet för många svenskar. På WSPs kontor runtom i landet arbetar man dagligen med att utveckla framtidssäkra metoder för att hantera de ökande vattenmängderna.

Det mesta går att lösa, frågan är vad det får kosta och vem som ska betala, vi kanske måste vänja oss vid att ha gummistövlar oftare.
Anna Dahlman Petri avdelningschef, WSP
Reflektion av gungställning i vatten.

Modern fotbollsplan med konstgräs

Ju tätare vi bygger, desto mer måste vi tänka multifunktion och hitta platser att leda vattnet till. Vi kan till och med göra konstruktioner och anläggningar vackra, som ”rain gardens” där vattnet blir ett naturligt rekreationsinslag i bebyggelsen. Men vi måste tänka på det tidigt i processen – i alla steg i planarbetet - inte bara på detaljplanenivå. Vattnet tar ju inte hänsyn till administrativa gränsdragningar.
Anna Dahlman Petri avdelningschef, WSP
I norra Sverige består 40 procent av årsnederbörden av snö, så vi måste planera på ett annat sätt. Det är helt andra volymer, regnet försvinner ganska snabbt medan snön ligger kvar och om 1 mm regn motsvarar 1 cm nysnö, så blir det ganska stora volymer att hantera och planera för.
Linda Hörnsten WSP, Örnsköldsvik
En flock änder simmar förbi en bänk i en översvämmad park

Jag kan bli frustrerad över hur vattenfrågan hanteras, mellan olika skeden i planarbetet. Vår lösning är att erbjuda en dagvattencoach som följer från nivån strategisk samhällsplanering på länsnivå, via översikts– och detaljplaner på kommunal nivå, vidare genom entreprenad och slutligen till förvaltning. Då får vi ett helhetsgrepp på vattenfrågan. 
Anna Dahlman Petri avdelningschef, WSP
Man går med gummistövlar på översvämmad gata.