Hälso- och sjukvård

En åldrande befolkning, höga krav på flexibilitet och en snabb medicinsk utveckling ställer höga krav på hälso- och sjukvården. WSP har den kompetens som krävs för att ta ett samlat grepp om sjukhusets utveckling.


Ett sjukhus är aldrig bara en byggnad – det är en plats som berör patienter och deras familjer under kritiska ögonblick i livet. På WSP sätter vi deras välbefinnande i främsta rummet och låter den styra vår design. Vare sig vi tillhandahåller medicinsk teknik för ett viktigt projekt eller uppgraderar en vårdcentral, strävar vårt team efter att skapa en varm och stödjande miljö för våra patienter, besökare och personal.

Vår strategi sätter människan i centrum och är kopplad till vårt arbete för en utmärkt klinisk kvalitet. Det är en kombination som har skapat en roll för oss på några av världens mest avancerade sjukhus. Vi är stolta över vår långa historia av att tillhandahålla innovativa, effektiva och lyhörda lösningar som är väl anpassade till våra kunders visioner och vårdmodeller.

Våra experter vet vad som krävs för att skapa en anläggning i världsklass. Det handlar om allt från att förena den senaste tekniken för cancervård, att se till att barnkliniker har manipuleringssäkra funktioner till att möta de olika behoven från akutvårdspatienter - allt under ett tak.

Med WSPs kunskap från sjukhus världen över och tack vare vårt nätverk av experter kan vi erbjuda unik spetskompetens och ett globalt perspektiv i alla våra lokala projekt. Oavsett hur krävande en uppgift är växer vi med utmaningen. Vårt mål är alltid att hitta den mest hållbara, effektiva lösningen så att våra kunder kan erbjuda bästa möjliga vård till medborgarna – idag och i framtiden.

Patientsäkerheten är vägledande i alla våra beslut. Oavsett om vi utformar ett barnsjukhus eller en rättspsykiatrisk enhet, förstår vi vikten av att skapa en ren och säker vårdmiljö. Våra specialistteam arbetar med att minimera bakteriespridningen och underlätta rengöringen från första början, planera rumsdispositionen och personalutrymmena för att minska risken för korskontaminering och utforma ventilationssystem som eliminerar luftburna patogener och samtidigt garanterar en tillräcklig luftförsörjning.

Vi tillämpar även säkra konstruktionsprinciper för att hålla inkräktare borta och hindra sårbara patienter från att uppehålla sig på ställen som inte är säkra. Framför allt skräddarsyr vi uppdraget till varje unik situation och ser till att de rätta lösningarna når rätt projekt.

De bästa sjukhusen gör mer än behandlar sjukdomar och lagar brutna ben; de skapar välbefinnande i en läkande miljö. Vi tillämpar en holistisk idé om patientvård för alla konstruktioner genom att maximera tillgången till naturligt ljus, frisk luft och grönska och skapa tysta, privata rum när det är möjligt. Vi inser att även små frustrationer kan skapa oro och störa läkeprocessen och strävar därför efter att leverera problemfria miljöer och göra våra byggnader så tillgängliga och bekväma som möjligt för patienter, familjer och personal.