Ljusdesign

Att se är att uppleva ljus. Ljusdesign handlar om förmågan att förstå detta samband. Vi ser tekniken som verktyg för att skapa ljusmiljöer förankrade i både form och funktion. 

Utifrån en samlad syn på funktion, estetik och hållbarhet arbetar vi för att skapa miljöer att trivas i. WSP talar hellre om ljus än belysning. Nyckeln till väl fungerande ljusdesign ligger i förståelsen för ljusets tvärdimensionella väsen där estetik och teknik samverkar för att uppnå bästa resultat. Vi tror inte på att begränsa upplevelsen till det strikt tekniska som belysning ofta förknippas med. 


Banner: Citybanan Stockholm, fotograf Åke E:son Lindman

Ernst Wigforss plats Halmstad ljussatt

Ernest Wigforss plats, Halmstad

Inom WSP samverkar en rad experter med olika bakgrund för att öka kundnytta och ge service i alla ljusrelaterade frågeställningar. WSP utvecklar visioner och koncept, tar fram analyser, underlag, gestaltningsförslag och illustrationsmaterial. Våra kvalifikationer spänner över allt från tidig planering, programarbete och projektledning till detaljprojektering och besiktningar.

Ljusinstalation av ett abstract konstverk

Light Art installation för Kolossen-Vetenskapfestivalen 2014

WSP kan hjälpa till med:

  • Handlingar i alla skeden, från program- till bygghandling
  • Belysningsplaner och förstudier
  • Ljusgestaltning, belysningsplanering, ljusberäkningar och provbelysningar
  • Dagsljusplanering och beräkningar
  • Utbildning i DIALux Evo
  • Ljus- och luminansmätningar
  • Ljusstyrning/programmering och energieffektivisering
  • Evenemangsbelysning
Tunnel som är ljussatt i skymning

Stadsport, Karlshamn